Historie

Historie orientačního běhu v Karlových Varech se datuje k roku 1957.  Průkopníky tohoto sportu jsou především prof. karlovarského gymnázia (tehdy jedenáctiletka) Karel Wendlik, dále pak Václav Žanda a Eduard Cífka.  Tento sport se provozoval v té době pod spolkem turistů. I začátky orientačního běhu byly zcela jiné, nežli je známe dnes. Běhalo se v tříčlenných hlídkách a se zátěží. Každý závodník musel nést batoh a v něm zátěž. Zátěž byla určena podle kategorie (stáří závodníka). Jak šel čas, tak i tento sport dostával podobu toho, co se běhá dnes. Na příklad v roce 1962 se již běhalo bez zátěže a pouze ve dvoučlenných hlídkách.  Brzy na to se stal orientační běh závodem jednotlivců.

Stejně tomu bylo i v používaných mapách. Kolem roku 1955 se používaly mapy s měřítkem 1:50 000. Brzy se přešlo na měřítko 1:25 000. Mapy se zpřesňovaly až se došlo k měřítkům, které se používají dnes, to je 1:10 000 a u sprintů nebo závodů ve městě, kde je měřítko ještě větší. To, co bylo zmíněno je historie OB na Karlovarsku.  Historie oddílu OB zde v Karlových Varech začíná 15.5.1984, kdy byl založen oddíl orientačního běhu při TJ Slovan Karlovy Vary, který provozuje tento pěkný sport dodnes. Pevnou klubovnu nemáme. Na pravidelných schůzkách, kde se probírá chod oddílu, účast na závodech a také třeba tvorba nových map, se scházíme v zasedací místnosti naší TJ.  Mapy, podle kterých se závody běhají jsou nejdůležitějším majetkem oddílu. Každý oddíl musí mít několik aktuelních map, na kterých se konají závody, ale také tréninky. Jestliže je mapa stará, (oběhaná), musí se zadat vypracování mapy nové. Vypracování nové mapy je v poslední době dosti nákladná záležitost, na kterou si musí oddíl peníze šetřit a sbírat delší dobu, proto jakákoliv pomoc, hlavně finanční je velice vítána. Nejnovější mapa je z prostoru  poblíž obce Pila, jižně od karlovarského letiště, na které proběhly již čtyři závody. Velice vděčný, vzhledem k poloze u našeho města je prostor Lázeňských lesů mezi restaurací Linhart a rozhlednou Diana. Tento prostor byl již několikrát zmapován a v roce 1991 se v tomto prostoru běžel jeden závod mistrovství světa, které v tomto roce naše republika pořádala. Náš oddíl se samozřejmě také podílel na organizaci tohoto mistrovství. Velkého úspěchu z našeho oddílu dosáhla Svatava Nováková roz. Vanclová, která byla několik let členkou reprezentačního družstva žen v orientačním běhu a na MS získala bronzovou medaili.  Pěkných výsledků na republikové úrovni v blízké historii dosahovala také Ivana Rádlová a Jirka Frűhauf. Na reprezentaci však nedosáhli.

Nyní je v oddílu několik nadějných závodnic a závodníků. Nejlepší jsou sestry Veronika a Romana Kubínová a Marcela Žandová.  Suveréně nejlepší závodnicí  našeho oddílu v současné době je dorostenka, Veronika Kubínová, již druhým rokem členka reprezentačního mužstva juniorek v MTBO (orientační závody na horských kolech). Rok 2013 byl pro Veroniku zvláště úspěšný. Na ME v Polsku byla vždy na stupních vítězů. Mimořádným úspěchem byly výsledky Veroniky na MS v Tallinu v kat. juniorek. Jedna stříbrná , jedna bronzová a dvě 7 místa.  Mezi velmi dobré závodníky v oddílu patří ještě Tomáš Řehořek, který se v naší oblastní soutěži umisťuje vždy na prvních místech.

V současné době má oddíl cca 50 aktivních členů a několik dalších, již nezávodících, kteří pomáhají při závodech, trénincích a různých akcích pořádaných oddílem orientačního běhu.